CP516 türkisch

Bu İncil ayeti, Rab İsa Mesih’in dünyadayken söylediği pek çok önemli sözden biridir.

Daha Eski Ahit’te Tanrı kendisini “Ben Ben’im” diye tanıtmıştı. Yukarıdaki ayette İsa bu ifadeye bir gönderme yapıyor ve kendisinin sonsuzluğun gerçek Tanrısı olduğunu gösteriyor.

Önce kendisinin “yol” olduğunu söylüyor. Bu ayetin hemen ardından ise “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” diyor! Burada açıkça görebileceğimiz gibi İsa Mesih’in aracılığı olmadan hiç kimsenin Tanrı ile bir ilişkisi olamaz. Bu nedenle İsa yoldur. Tanrı’ya günahlarımızı itiraf edip tövbe etmek ve İsa Mesih’e iman etmek, cennete, sonsuz kurtuluşa giden yoldur.

Ardından İsa “gerçek” olduğunu söylüyor!

Bu ifadenin mutlak bir karakteri vardır. Gerçeği arayan herkesin, bu ifade karşısında kendisine şu soruyu sorması gerekir: Ben İsa hakkında ne düşünüyorum?

İsa Mesih’in, “tek gerçek Tanrı’yı” dünyada tam anlamıyla tanıttığını gördük. Bir gün Yahudiler İsa Mesih’e şöyle sordular: “Sen kimsin?”

Bunun üzerine İsa şöyle cevap verdi: “Başlangıçtan beri size ne söyledimse O’yum”. İsa söyledikleriyle, yaptıklarıyla ve varlığıyla kendisini tek “gerçek” olarak tanıttı. Kendisini haksızca yargılayan Pilatus karşısında, “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim” dedi.

İsa’nın bu sözü dünyanın karanlığında bir parça ışık gibidir. “Her şey görecelidir” felsefesiyle küçümsercesine “Gerçek nedir ki?” diye sorulan bu dünyada gerçek, insanoğlunun çoktandır kaybetmiş olduğu bir şeydir!

Gerçeğe sahip olan kişi, sonsuz yaşama da sahiptir!

Son olarak İsa Mesih “yaşam” olduğunu söylüyor!

Bu hepimizi ilgilendiren bir şeydir: Hepimiz yaşamak isteriz, yaşamdan zevk almak isteriz. Kim istemez ki!

Kutsal Kitap’ta şöyle yazar: “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır!” Eğer “yaşam”ı tanımak istersek, onu Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in kişiliğinde bulabiliriz. İsa Mesih insan olarak bu dünyaya geldi, acı çekti ve çarmıhta öldü. O yaşamını verdi ki, biz yaşamı armağan olarak alalım.

Siz de Tanrı’nın bu armağanını kabul etmek istiyor musunuz?